Agència Catalana de Notícies (ACN)

13 January 2023

L'ACN és una agència de notícies pública que té com a missió articular l’espai català de comunicació, vertebrar el territori, contribuir a la projecció exterior del país i a la normalització lingüística