Globes

13 January 2023

גלובס הוא עיתון העסקים והכלכלה של ישראל מאז 1983. החזון שלנו הוא לפעול כגוף תוכן ותקשורת עצמאי, להוביל עיתונות אפקטיבית ולחתור להשגת אמון בין-מגזרי. אנחנו מאמינים שכך, בין היתר, נוכל לתרום להגדלת הפריון והצמיחה הכלכלית בישראל.